Verenigde Scholen Alb. ThijmTimetable ISH 2020-2021 Untis 2021
Hilversum-Laren28-5-2021 12:07

IS8a   International Stream   Time-table March 2021
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
.efl_3 Rh iV1
asm_3 Kru iB1
sc Skn iB7
math Jhg iB7
enLL Ral iB7
2
va Zld iB7
sc Skn iB7
sst Pma iB7
enLL Ral iB7
enLL Ral iB7
3
va Zld iB7
sc Skn iB7
sst Pma iB7
.duLL_1 Vi iB7
duLA_1 Hav iB2
duLA_2 Iwa iB3
duLA_3 Znv iV5
sst Pma iB7
4
math Jhg iB7
dsgn Eru iB7
mh Pma iB7
.chg_2 Jn iB7
chg_2 Ak iB2
chg_2 Dj iB3
chg_2 Rmh iV5
chg_2 Cdg iV8
chg_2 Swl iV8
chg_2 Lou iV8
chg_2 Pma iV8
chg_2 Bej iV8
chg_2 Kru iV8
phed Ak iGRZL
5
.duLL_1 Vi iB7
duLA_1 Hav iB2
duLA_2 Iwa iB3
duLA_3 Znv iV5
dsgn Eru iB7
enLL Ral iB7
.fr_1 Rh iB7
fr_2 Rct iB2
spa_1 Rz iB3
spa_2 Mpa iV5
spa_3 Ya iD1
phed Ak iGRZL
6
math Jhg iB7
math Jhg iB7
sc Skn iB7
pa Rgo iB7
.fr_1 Rh iB7
fr_2 Rct iB2
spa_1 Rz iB3
spa_2 Mpa iV5
spa_3 Ya iD1
7
.fr_1 Rh iB7
spa_1 Rz iB2
spa_3 Ya iB3
math Jhg iB7
.duLL_1 Vi iB7
duLA_1 Hav iB2
duLA_2 Iwa iB3
duLA_3 Znv iV5
pa Rgo iB7
8
.efl_3 Rh iV1
asm_3 Kru iB1
.fr_2 Rct iB2
spa_2 Mpa iB3
.RETAKE Sp iB2
9
10
Untis 2021         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software
31-05-2021 - 04-06-2021 DB~ISH-17~2020-2021~1