Verenigde Scholen Alb. ThijmTimetable ISH 2020-2021 Untis 2021
Hilversum-Laren28-5-2021 12:07

IS7d   International Stream   Time-table March 2021
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
1
.efl_2 Rh iV1
asm_2 Kru iB1
enLL Alb iB1
enLL Alb iB1
spa Mpa iB1
sst Nco iB1
2
sc Bcl iB1
.duLL_1 Iwa iC1.2
duLA_1 Go iC1.3
duLA_2 Vi iV4
duLA_3 Kas iV2
sst Nco iB1
.duLL_1 Iwa iB8
duLA_1 Go iB5
duLA_2 Vi iC1.8
duLA_3 Kas iB1
dsgn Fl iB1
3
mh Alb iB1
math Sl iB1
enLL Alb iB1
phed Mbr iGRZL
dsgn Fl iB1
4
enLL Alb iB1
math Sl iB1
phed Mbr iGRZL
pa Py iB1
fr Rct iB1
5
sc Bcl iB1
sc Bcl iB1
phed Mbr iGRZL
pa Py iB1
spa Mpa iB1
6
va Jf iB1
fr Bej iB1
sst Nco iB1
.chg_1 Jn iV10
chg_1 Skn iV2
chg_1 Mm iV3
chg_1 Smo iB1
chg_1 Dr iV11
chg_1 Alb iV2
chg_1 Bs iV2
chg_1 Hma iV2
chg_1 Go iV2
chg_1 Kas iV2
sc Bcl iB1
7
va Jf iB1
mh Alb iB1
math Sl iB1
math Sl iB1
8
.duLA_1 Go iZ4
.efl_2 Rh iV1
asm_2 Kru iB1
.duLL_1 Iwa iV10
duLA_2 Vi iV5
duLA_3 Kas iV2
.Activiti ? A19
9
.RETAKE Sp iB2
10
Untis 2021         Previous timetableTransfer to the indexNext timetable         Untis Timetabling Software
31-05-2021 - 04-06-2021 DB~ISH-17~2020-2021~1